image_pdfimage_print

עא  1173/08  משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, מגדלי לוינשטיין בע"מ נ' עיריית ת"א

 

השאלה שעמדה לדיון במסגרת פסק הדין הינה האם רשאית היתה עיריית תל אביב לגבות היטל סלילת כביש מהתובעות למרות שמדובר בכביש אשר נסלל לפני שנים רבות.

לאחר שבית המשפט בוחן את המצב המשפטי והעובדתי הוא מגיע לידי מסקנה כי מדובר בחיוב בלתי חוקי וכי על העירייה להשיב את שגבתה מהתובעות. בית המשפט מגיע למסקנה זו מאחר ולשיטתו גביית היטל סלילה עבור תשתית אשר בוצעה לפני שנים רבות ואשר מומנה בעבר הופכת את ההיטל למס אשר הרשות אינה רשאית לגבותו.

 

נציין כי לאור השלכות פסק הדין הוגשה לאחרונה בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון (רע"א 7296/10 עיריית תל אביב יפו נ' משולם לוינשטיין ואח'). לאחרונה ניתן פסק הדין ע"י כבוד השופט ניל הנדל הדוחה את בקשת רשות הערעור. משמעות הדבר הינה כי במקרים שבהם בוצעה התשתית לפני שנים רבות ניתן לטעון כי הרשות אינה רשאית לגבות היטל פיתוח. יחד עם זאת להערכתנו הרשויות המקומיות ימשיכו לחייב בגין אגרות והיטלי פיתוח גם במקרים של תשתיות ישנות כך שמן הסתם טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא זה.