image_pdfimage_print

עניינה של ההחלטה הינה בקשות לסילוק על הסף שהגישו הנתבעות במסגרתן טענו כי אין לבית המשפט סמכות לדון בתביעה מאחר והסמכות נתונה לבית המשפט בהונגריה ולחילופין לבית המשפט הכלכלי.

בית המשפט דחה את שתי הבקשות. מדובר בהחלטה חשובה בענין סמכויות בית המשפט.

בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי נדחתה.

טלגדי-החלטה-בענין-סמכות-

להורדת ה-PDF לחצ/י כאן

 

פסק-הדין-בבקשת-רשות-ערעור-בענין-טלגדי

להורדת ה-PDF לחצ/י כאן

 

משרדנו, העוסק בתחום המוניציפאלי שנים רבות ייצג את חברת ישפאר במסגרת העתירה והערעור לבית המשפט העליון.

כמו כן מייצג משרדנו חברות לרבות חברות בניה, יזמות, אחזקות, הנדסה וכן בעלי נכסים בנושא המיסוי המוניציפאלי לרבות ארנונה והאגרות והיטלי פיתוח ונשמח לעמוד לרשותכם.