image_pdfimage_print

משרדנו, המתמחה בתחום המיסוי המוניציפאלי (היטלי פיתוח, ארנונה, היטלי השבחה) ייצג את העותר במסגרת עתירה מנהלית בה נטען כי יש לבטל חיובי ארנונה שעיריית רחובות ביקשה לגבות מהעותר.

בית המשפט קיבל את טענותינו לפיהן חלה התיישנות ולכן קבע כי מרבית החיובים בטלים.

מדובר בפסק דין חשוב המגן על זכויות האזרח.

עתמ-43682-02-18-זוננשיין-נ-עיריית-רחובות

להורדת ה-PDF לחצ/י כאן