image_pdfimage_print

משרדנו ייצג את העוררת בנוגע לחיוב בהיטל השבחה בגין דירת נכה.

במסגרת החלטת ועדת הערר התקבלו מלוא טענותינו, חיוב היטל ההשבחה בוטל במלואו ואף נפסקו הוצאות לטובת העוררת.

מדובר בהחלטה חשובה מאוד בנושא היטל השבחה

וע-2161648-סוניה-שלב-נ-הועדה-המקומית-לתכנון-ובניה-נתניה

להורדת ה-PDF לחצ/י כאן

 

משרדנו, העוסק בתחום המוניציפאלי שנים רבות ייצג את חברת ישפאר במסגרת העתירה והערעור לבית המשפט העליון.

כמו כן מייצג משרדנו חברות לרבות חברות בניה, יזמות, אחזקות, הנדסה וכן בעלי נכסים בנושא המיסוי המוניציפאלי לרבות ארנונה והאגרות והיטלי פיתוח ונשמח לעמוד לרשותכם.