חיוב ארנונה רטרואקטיבי

במסגרת מאמר זה נעסוק בשאלה המטרידה רבות בעלי נכסים ובמיוחד בעלי נכסים מסחריים ו/או תעשייתיים – האם הרשות המקומית יכולה לחייב בארנונה באופן רטרואקטיבי. בית המשפט העליון קבע בשורה של פסקי דין ("הלכת מכבי", הלכת "אורט", הלכת "חברת החשמל"...

פיצול דירת מגורים- ההשלכות מבחינת דיני התכנון והבניה ודיני המיסוי

בעקבות מצוקת הדירות, עליה שומעים חדשות לבקרים באמצעי התקשורת (יוזמת השר כחלון למשל, מכרז למשתכן ועוד), אנו נתקלים בבעלי דירות המבקשים למקסם את הכנסותיהם מדמי השכירות תוך ניצול הביקוש הרב הקיים בשוק לדירות להשכרה באמצעות פיצול הדירה שבבעלותם למספר יחידות. כפי שיפורט...

תמ"א 38 – תכנית חיזוק מפני רעידות אדמה

בתקופה האחרונה אנו שומעים יותר ויותר את צירוף המילים "תמ"א 38" וזאת מכמה סיבות: מצוקת הדיור והצורך למצוא קרקע זמינה לבנייה במיוחד באזורי הביקוש, רעידות האדמה ברחבי העולם שגורמות נזקים אדירים וכן החשש ממלחמה לאור השינויים במזרח התיכון והתחזקות גורמי...

חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962

פרק ראשון: פרשנות הגדרות   בחוק זה – "ביב פרטי" – ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו; "ביב ציבורי" – ביב המשמש כמה נכסים ושהשופכין נזרמים אליו מביבים פרטיים בלבד; "ביב מאסף" – ביב שהשופכין נזרמים אליו בעיקר מביבים...

אגרות והיטלי פיתוח- סוגם, המועד לתשלומם והבדיקות אותן יש לבצע בעת קבלת דרישת תשלום

מאת עו"ד ניר אברמוב במאמר זה נעסוק בנושא אגרות בניה והיטלי פיתוח, המועד לתשלומם והבדיקות אותן יש לבצע בעת קבלת דרישת תשלום מאת הרשות המקומית. אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומים אותם נדרש לשלם בעלים של קרקע ו/או מי שמבקש לבנות על קרקע ו/או להוסיף בניה למבנה קיים, זאת...

מתי ניתן לקבל פטור מארנונה לנכסים שלא נעשה בהם שימוש

המצב הכלכלי במשק מוביל לא אחת למקרים שבהם נכסים עומדים ריקים ללא שנעשה בהם כל שימוש. כלומר לא זו בלבד שבעל הנכס אינו מפיק כל טובת הנאה מהנכס כגון דמי שכירות, אלא שעליו לשלם ארנונה בסכומים גבוהים אחת לחודשיים והדבר נכון ביתר שאת כאשר מדובר בנכסים המשמשים למשרדים/מסחר...